Pravna napomena

 

Poslednji put ažurirano: 30. avgusta 2010. godine

 

Dobrodošli na internet prezentaciju kompanije Wartner (u daljem tekstu: „internet prezentacija/veb-sajt“)

 

Ovom internet prezentacijom rukovodi Chefaro Ireland Ltd, kompanija koja pripada Omega Pharma grupi (i na koju se ovde zbirno odnose termini „Chefaro“ i „mi“).

 

Vaša saglasnost i promene u pravnoj napomeni

 

Pristupanjem ovoj internet prezentaciji i njenim korišćenjem potvrđujete da ste pregledali i saglasili se sa ovom pravnom napomenom.

 

Ova internet prezentacija, njen sadržaj i ova pravna napomena mogu povremeno biti ažurirani ili modifikovani bez prethodnog obaveštenja. Pristupanjem veb-sajtu i njegovim korišćenjem posle takvog ažuriranja ili modifikacije, obavezujete se na takva ažuriranja i modifikacije. Stoga Vas molimo da povremeno pregledate ovo pravno obaveštenje.

 

Dostupnost veb-sajta

 

Ovaj veb-sajt je dizajniran u skladu sa zakonima i propisima Evropske unije i namenjen je korišćenju isključivo od strane stanovnika Evropske unije. Pristup ovom veb-sajtu može biti protivzakonit određenim osobama ili u određenim zemljama koje ne pripadaju Evropskoj uniji. Pristup ovom veb-sajtu van Evropske unije činite na svoj rizik i odgovornost.

 

Ne služi za medicinske savete

 

Ovaj veb-sajt i sadržaj na ovom veb-sajtu su predstavljeni u opštem obliku i dostupni su isključivo u informativne svrhe. Ovaj veb-sajt i njegov sadržaj nisu namenjeni niti se preporučuju kao zamena za savete profesionalnih zdravstvenih radnika. Nijedan sadržaj ovog veb-sajta nije namenjen niti se treba upotrebljavati u svrhe postavljanja medicinskih dijagnoza ili određivanja terapije. Uvek potražite savet svog lekara ili drugog kvalifikovanog zdravstvenog radnika o bilo kakvim medicinskim stanjima ili terapijama. Nikada ne zanemarujte medicinske savete i ne odlažite traženje tih saveta zbog nečega što ste pročitali na ovom sajtu.

 

Informacije o proizvodima i/ili uslugama

 

Informacije koje se nalaze na ovom veb-sajtu se mogu razlikovati od zemlje do zemlje i nisu svi proizvodi i/ili usluge dostupni u svakoj zemlji. Spominjanje proizvoda ili usluge ne podrazumeva da su taj proizvod ili usluga dostupni ili da će biti dostupni u Vašoj zemlji. Proizvodi i usluge koji se spominju na ovom veb-sajtu mogu biti podložni različitim regulatornim uslovima u zavisnosti od zemlje iz koje se veb-sajtu pristupa. Ništa što se nalazi na ovom sajtu ne treba interpretirati kao promociju ili reklamiranje proizvoda ili usluge koji nisu dozvoljeni u datoj zemlji.

 

Autorska prava i korišćenje informacija

 

Ovaj veb-sajt i njegov sadržaj su u vlasništvu i pod kontrolom su kompanije Chefaro i zaštićeni su zakonima o autorskim pravima. Možete pristupati informacijama ili ih preuzimati, uključujući tekstove, slike, audio i video zapise, sa veb-sajta radi lične, nekomercijalne upotrebe, ali nije dozvoljena modifikacija ili dalja reprodukcija veb-sajta i njegovog sadržaja. Ne možete distribuirati, modifikovati, prenositi, ponovo upotrebljavati ili ponovo otpremati ovaj veb-sajt ili bilo koji njegov sadržaj. Kompanija Chefaro ne garantuje da korišćenjem informacija koje se nalaze na ovom veb-sajtu nećete prekršiti nijedno pravo trećih strana. Osim ograničenog ovlašćenja za upotrebu opisanu u ovom pasusu, ne odobrava Vam se bilo kakva licenca ili drugo pravo na veb-sajt ili ma koji deo njegovog sadržaja.

 

Registrovani zaštitni znaci

 

Registrovani zaštitni znaci, uslužne marke, komercijalni nazivi i prepoznatljivi izgled ovog veb-sajta su zaštićeni nacionalnim i međunarodnim propisima. Nije dozvoljena upotreba navedenog bez prethodnog pismenog ovlašćenja od strane kompanije Chefaro. Nije Vam odobrena niti poverena nijedna dozvola ili pravo na raspolaganje registrovanim zaštitnim znacima, uslužnim markama, komercijalnim nazivima i prepoznatljivim izgledom bez izričitog pismenog odobrenja od strane kompanije Chefaro.

 

Izjava o ograničenju garantne odgovornosti

 

Chefaro ulaže razumne napore kako bi održavao ovaj veb-sajt i njegov sadržaj tačnim i ažurnim; međutim, ne dajemo tvrdnje niti garancije o tačnosti ili potpunosti ovog veb-sajta i njegovog sadržaja.

 

OVAJ VEB-SAJT I NJEGOV SADRŽAJ SU DOSTUPNI „U VIĐENOM STANJU“ KOMPANIJA CHEFARO ZA OVAJ VEB-SAJT I NJEGOV SADRŽAJ NE PRUŽA GARANCIJE O POTPUNOSTI, TAČNOSTI, DOSTUPNOSTI, NEKRŠENJU INTELEKTUALNIH PRAVA ILI PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENE SVRHE. KOMPANIJA CHEFARO NE TVRDI NITI GARANTUJE DA VEB-SAJT I NJEGOV SADRŽAJ NE SADRŽE VIRUSE, RAČUNARSKE CRVE ILI DRUGI KOD KOJI MOŽE DOVESTI DO ZARAZE I DESTRUKCIJE.
NI KOMPANIJA CHEFARO, NITI BILO KOJA DRUGA KOMPANIJA KOJA PRIPADA OMEGA PHARMA GRUPI, NITI BILO KOJA DRUGA STRANA KOJA UČESTVUJE U KREIRANJU I HOSTINGU OVOG VEB-SAJTA ILI NJEGOVOG SADRŽAJA, NE MOGU SE SMATRATI ODGOVORNIM ZA BILO KOJU DIREKTNU, USPUTNU, POSLEDIČNU, INDIREKTNU ŠTETU ILI NAKNADU ŠTETE U SVRHU KAZNE KADA JE ŠTETA POSLEDICA PRISTUPA, UPOTREBE, NEMOGUĆNOSTI UPOTREBE, OSLANJANJA NA VEB-SAJT ILI BILO KOJE GREŠKE ILI PROPUSTA U VEB-SAJTU I/ILI NJEGOVOM SADRŽAJU.
Pošto neke nadležnosti ne dozvoljavaju izuzimanje ili ograničavanje određenih garancija i/ili odgovornosti, ti izuzeci i/ili ograničenja se ne moraju odnositi na Vas.

 

Važeći zakon i nadležni sud

 

Svi zahtevi koji se tiču ovog veb-sajta i njegovog sadržaja uređeni su zakonima Irske. Korišćenjem ovog veb-sajta, dajete pristanak za isključivu nadležnost sudova Irske.

 

Hiperveze (linkovi) ka drugim veb-sajtovima

 

Na ovom veb-sajtu se mogu spominjati ili nalaziti hiperveze (linkovi) ka drugim veb-sajtovima koji ne potpadaju pod kontrolu kompanije Chefaro i na koje se ovo pravno obaveštenje ne odnosi. Takva spominjanja i/ili linkovi se ovde nalaze isključivo radi lakoće korišćenja i kompanija Chefaro se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu štetu ili povrede proistekle iz pristupanja drugim veb-sajtovima ili iz njihovog spominjanja ili veza ka njima. Imajte na umu da je odgovornost za posete drugim veb-sajtovima isključivo Vaša.

 

Hiperveze (linkovi) ka drugim veb-sajtovima

 

Nisu dozvoljeni reprodukcija ovog sajta u frejmovima (framing), hiperveze ka stranicama osim glavne stranice (deep linking), egzaktno kopiranje sajta na drugim serverima (mirrroring) ili retransmisija ovog veb-sajta ili njegovog sadržaja, kao ni citiranje ili upotreba celog veb-sajta, njegovog sadržaja ili njihovih delova na veb-sajtu treće strane bez prethodne pismene saglasnosti kompanije Chefaro. Ukoliko želite da napravite hiperveze ka našem veb-sajtu, molimo Vas da nas kontaktirate na dolenavedenoj adresi.

 

Pravila o zaštiti privatnosti

 

Vaše korišćenje ovog veb-sajta takođe podleže našim  pravilima o zaštiti privatnosti..

 

Kontaktirajte nas

 

 Kontaktirajte nas ukoliko imate bilo kakva pitanja o ovom pravnom obaveštenju.

 

Urednik:

 

Chefaro Ireland Ltd
First Floor, Block A, The Crescent Building
Northwood Office Park, Dublin 9
Irska

 

Hosting kompanija:

 

Omega Pharma NV
Venecoweg 26
9810 Nazareth