Da li primena Wartner 2. Generacija ima neželjene efekte?

Postoji određeni broj mogućih neželjenih efekata: • Kao i kod svih metoda zamrzavanja, koža može privremeno da pobeli. • Ispod bradavice se formira plik koji može da bude bolan. • Primena Wartner 2. Generacije može da izazove malu neprijatnost. • Predugo izlaganje bradavice zasićenom sunđerastom aplikatoru može da dovede do oštećenja lokalnog tkiva. Zbog toga treba pažljivo pratiti upustvo za primenu kao i navedeno trajanje tretmana. • Uvek koristite Wartner 2. Generaciju pažljivo i precizno. Nesmotrena primena može da dovede do pojave ožiljaka i oštećenja nerava.
This entry was posted in . Bookmark the permalink.