Kako da primenite Wartner 2. Generaciju?

KORAK 1
Držite plavi kraj sunđerastog aplikatora palcem i kažiprstom, i pritisnite dok se ne pojavi mali otvor. Navucite otvor sunđerastog aplikatora na štapić držača aplikatora sve dok ceo štapić ne uđe unutra.
KORAK 2
Držite bočicu uspravno, udaljeno od svog tela, kao i od plamena, izvora toplote, direktne sunčeve svetlosti ili bilo kog izvora električne energije. Postavite držač na kome je sunđerasti aplikator u otvor na vrhu bočice, tako da se deo držača na koji je navučen aplikator više ne vidi. Držite aerosol bočicu jednom rukom pri dnu, a drugom rukom pritisnite na dole držač aplikatora na 3 sekunde (izbrojte od 21 do 23). Čućete šištanje dok pritiskate. Izvadite držač sa sunđerastim aplikatorom iz ventila. Sunđerasti aplikator je sada zasićen hladnom tečnošću i dolazi do kondenzacije koja je bezopasna.
KORAK 3
Nakon zasićenja sunđerastog aplikatora, sačekajte dodatnih 20 sekundi radi dodatnog sniženja temperature čime se postiže veća efikasnost Wartner-a.
KORAK 4
Nakon isteka 20 sekundi, držač sa sunđerastim aplikatorom lagano prislonite na bradavicu.
  • Kod obične bradavice držite 20 sekundi.
  • Kod bradavice na stopalu držite 40 sekundi.
  Kontakt aplikatora sa površinom koja se tretira treba da bude konstantan. Dužina trajanja tretmana treba da bude u skladu sa preporukom. Blagi bol i peckanje koji mogu da se jave su posledica zamrzavanja. Nakon tretiranja bradavice, sačekajte 2 minuta pre nego što uz pomoć maramice uklonite sunđerasti aplikator sa držača. Nakon jedne upotrebe bacite sunđerasti aplikator. Nemojte ponovo da ga koristite niti da dodirujete njegov vrh golim rukama da ne bi ponovo zarazili kožu virusom bradavice.
  2 DODATNA KORAKA U SLUČAJU BRADAVICA NA STOPALU za optimalnu pripremu i zaštitu nakon tretmana

PRE TRETMANA Prvo, potopite stopalo u toplu vodu na 5 minuta, a zatim turpijom pažljivo sastružite rožnati sloj kako biste bradavicu na stopalu učinili dostupnom. KORACI 1-4
Na isti način kao gore navedeno kod uklanjanja običnih bradavica.
KORAK 5
Nakon završenog tretmana u trajanju od 40 sekundi, moguće je da, pri pritisku ili trenju, osetite blagu nelagodnost na tretiranom području. U tom slučaju može da Vam bude od pomoći da zaštitite osetljivo područje flasterom sa jastučićem koji je dostupan u prodaji. Flasteri sa jastučićima nisu priloženi.
This entry was posted in . Bookmark the permalink.