Wartner® Olovka za uklanjanje ckurjih očiju i tvrdokornih žuljeva

Tretman kurjih očiju i tvrdokornih žuljeva

Da li je neophodno tretirati kurje oko ili žulj?

Kurje oči i tvrdokorni žuljevi mogu da budu bolni jer vrše pritisak na nerve u koži koja ih okružuje, koja kao posledica toga može da postane crvena ili upaljena. Tvrdo jezgro kurjeg oka koje pomalo podseća na vosak a utisnuto je duboko u kožu i pritiska nerve i tkiva koji se nalaze ispod njega, može da izazove jak bol.

Kako se tretira kurje oko ili trvdokorni žulj?

Smanjenje pritiska ili trenja na mestu gde se nalazi kurje oko može kratkotrajno da ublaži bol u tom predelu, ali da bi odstranili kurje oko neophodno je pristupiti tretmanu. Nastanak kurjih očiju i tvrdokornih žuljeva može da se spreči sprečavanjem vršenja pritiska ili trenja na određenim delovima ruku ili nogu, na pr. nošenjem udobne obuće. Većina tretmana koji su dostupni bez recepta zahtevaju dugotrajnu primenu da bi došlo do potpunog uklanjanja kurjeg oka ili žulja pa potrošači vrlo često ne istraju i ne privedu tretman kraju. Wartner nudi inovaciju u odstranjivanju kurjih očiju Wartner Olovku za tretman kurjeg oka µ, na bazi jedinstvene kiseline koja je vrlo jednostavna za primenu a omogućava brzo uklanjanje kurjeg oka.